In het regeerakkoord wordt de ambitie uitgesproken dat over 4 jaar het grootste deel van de nieuwbouwwoningen gasloos wordt gebouwd. Wij nemen alvast een voorschot op deze ambitie door alle woningen in Het Gemaalhuis gasloos op te leveren!

Door gebruik te maken van een installatie met warmte-koudeopslag wordt de woning ‘s winters verwarmd en tevens ‘s zomers gekoeld. Daarnaast komen er PV-panelen op de daken. Een deel van de eengezinswoningen wordt ook Nul-Op-de-Meter gerealiseerd.

Zo wordt Het Gemaalhuis niet alleen een mooi plan met aandacht voor groen, maar ook een project dat klaar is voor de toekomst.