Gisteren is onder grote belangstelling de verkoop gestart van Het Gemaalhuis te Hoofddorp. Alle verkoopinformatie vindt u hier op de website. Heeft u belangstelling voor (één van) de aangeboden woningen? Vult u dan het inschrijfformulier in. Om de informatie tijdig en compleet te kunnen verwerken, vragen we u het originele formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het formulier dient uiterlijk maandag 23 april 2018 vóór 12.00 uur in het bezit te zijn van:

Keijser & Drieman Hoofddorp
Concourslaan 1
2132 DH Hoofddorp
023-5699020
nieuwbouw@kdmakelaars.nl